dinsdag, 19. december 2006 - 8:31

Gevangenisstraf voor leraar wegens verkrachting

Utrecht

Een inwoner van Amersfoort is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf wegens verkrachting van en ontucht met een minderjarig meisje. De veroordeelde man pleegde deze strafbare feiten in 1996 en 1997, toen hij leraar was van het slachtoffer.

De officier van justitie had een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden en een ontzetting uit het ambt van leraar in het onderwijs voor vijf jaar geëist. Volgens de rechtbank kan worden volstaan met opleggen van een lagere straf.

De rechtbank woog hierbij onder meer mee, dat de verdachte sinds september 2004 door de school waar hij werkzaam is geschorst is en in onzekerheid heeft verkeerd over de strafrechtelijke afdoening van zijn zaak.

De verdediging had aangevoerd dat aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van het slachtoffer kan worden getwijfeld. De rechtbank deelde die mening echter niet.
Provincie:
Tag(s):