zaterdag, 12. augustus 2006 - 13:05

Geweld in vliegtuigen neemt toe

Schiphol

Uit een rapport van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol blijkt dat de afdeling Politie en Beveiliging dit jaar al 28 keer is ingeschakeld voor een gewelddadig incident aan boord van een vliegtuig. Over geheel 2005 was dit slechts 17 keer.

De oorzaak hiervoor wordt nog onderzocht, maar wel is duidelijk dat het in veel gevallen om dronken, agressieve passagiers gaat.

Op 6 augustus jl. had een eenvoudige woordenwisseling over een zitplaats, een chaos in het vliegtuig tot gevolg. De crew had een passagier gevraagd om tijdelijk even op een andere stoel te gaan zitten. De passagier weigerde dit, waarna een conflict ontstond. De gezagvoerder besloot vervolgens om de bewuste passagier van boord te zetten.

Medereizigers wilden hierop verhaal halen en binnen de kortste keren ontstonden er her en der vechtpartijen in het vliegtuig. De marechaussee wist de groep tot bedaren te brengen en ontruimde vervolgens het hele vliegtuig.

Om de geweldsdrempel te verlagen is het door de marechaussee mogelijk gemaakt om terstond na aankomst op een eenvoudige manier aangifte te doen. Dit kan door middel van het invullen van een formulier. De aangever kan dan in een later stadium alsnog zijn verklaring bij de Marechaussee afleggen.
Provincie:
Tag(s):