vrijdag, 26. mei 2006 - 12:15

Geweld tegen brandweer neemt toe

Amsterdam

Het geweld tegen de brandweer neemt toe. Een kwart van de brandweerlieden vindt zelfs dat het geweld onbeheersbaar is geworden. De ernst en omvang van geweld tegen de brandweer maken een gerichte aanpak noodzakelijk. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van BZK over geweld en agressie tegen de brandweer.

Het onderzoek is verricht onder een representatief aantal brandweermensen (711) werkzaam bij 26 brandweerkorpsen, waaronder de 4 grote steden. Er is een onderscheid gemaakt tussen repressief brandweerpersoneel, zowel vrijwilligers als beroeps, preventisten en meldkamerpersoneel.

Van de beroepskrachten is 18% in de afgelopen 12 maanden met fysiek geweld geconfronteerd. Dit is volgens de onderzoekers zowel in absolute als in normatieve zin een te hoog percentage. Bij vergelijking met de andere beroepsgroepen moet worden bedacht dat brandweerpersoneel relatief een kleiner deel van de werktijd daadwerkelijk contactmomenten heeft met het publiek en primair op hulpverlening is gericht.
Provincie:
Tag(s):