donderdag, 16. maart 2006 - 8:22

Geweld tegen homoseksuele onderzocht

Amsterdam

Ongeveer de helft van de homo-seksuelen denkt dat geweld en agressie tegen homoseksuelen zijn toegenomen. Rond de 40% van hen is het laatste jaar wel eens slachtoffer geweest van anti-homo geweld of agressie. Het gaat hierbij vooral om verbaal geweld. Niettemin voelt een meerderheid zich niet onveilig vanwege zijn homoseksualiteit.

In opdracht van Politie en Wetenschap heeft Risbo Contractresearch van de Erasmus Universiteit Rotterdam een internetenquête uitgevoerd onder ruim 700 homoseksuelen, verspreid over het hele land. Daarin is onder meer gevraagd naar aard, ernst, ontwikkeling en toedracht en achtergronden van geweldsincidenten en agressie waarvan men het slachtoffer is geworden.

Rond de 40% van de ondervraagden geeft aan het laatste jaar slachtoffer te zijn geworden van een of meer incidenten; wat dit betreft kan onderscheid worden gemaakt in pesten en treiteren, vooral in de werksituatie; uitschelden en uitlachen.
De aangifte van slachtofferschap is laag, mede daarom bieden politiecijfers geen betrouwbaar overzicht; motieven om geen aangifte te doen zijn onder meer gevoelens van schuld of schaamte en twijfel of het veel uithaalt

Voor zover wel aangifte is gedaan, is men overwegend tevreden over de wijze waarop de aangifte door de politie wordt opgenomen.
Provincie:
Tag(s):