vrijdag, 27. oktober 2006 - 20:40

Geweldig Express in Tholen

Tholen

Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 november 2006 staat de Geweldig Express in Tholen. Een vrachtwagen met een tentoonstelling voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar over hoe om te gaan met onder meer pesten, zinloos geweld en vooroordelen.

De werkgroep Antipest Project van de Jongerenraad Tholen heeft dit georganiseerd als onderdeel van hun antipestprogramma in de eerste week van november 2006.

De klassen 1 en 2 van de twee scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente bezoeken op 1, 2 en 3 november aanstaande overdag de Geweldig Express. Op 1 en 3 november zijn clubs en verenigingen voor jongeren tussen 10 en 14 jaar oud, uitgenodigd deze tentoonstelling in de avonduren te bezoeken. Tijdens de openstelling 's avonds is ook een vertegenwoordiger van de politie en het Antidiscriminatie Bureau Zeeland aanwezig.

Voor de hogere klassen van het voortgezet onderwijs heeft de Jongerenraad een presentatie over omgaan met elkaar gemaakt. De Jongerenraadsleden geven deze presentatie op de scholen en discussiëren hierover met de leerlingen.

De Geweldig Express is een trailer van twaalf meter lang die is ingericht met een tentoonstelling over aan de ene kant zinloos geweld, ruzie, zondebokken en vooroordelen en aan de andere kant over verzoening, spijt hebben en winnaars zonder verliezers. De jongeren krijgen een routekaart mee en lopen per tweetal langs de tentoonstelling. Zij worden door deze tentoonstelling op creatieve wijze uitgedaagd om zelf antwoorden te bedenken, meningen te geven en oplossingen te zoeken. Voor de begeleiders van de jongeren is een handleiding beschikbaar.

Voor de klassen 3 en hoger van het voortgezet onderwijs heeft de Jongerenraad een fotopresentatie gemaakt over omgaan met elkaar. De foto's tonen wat er kan gebeuren als leerlingen van de twee scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente elkaar op weg van en naar de school tegenkomen. De Jongerenraadsleden geven de presentatie in de klas en na afloop ervan vindt er een discussie plaats over hoe de jongeren in de praktijk met elkaar omgaan en wat daaraan veranderd kan worden.

De leerlingen wordt gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep die onder leiding van de Jongerenraad gaat nadenken over oplossingen hiervoor en de verdere invulling van het Anti Pest Project.

De presentaties worden op de volgende data gegeven:

Calvijn College
Zoekweg 3 HT
4691 HT Tholen
Op 2 november 2006 tijdens de lesuren.

Markiezaat College
Onder de Linden 2
4695 BV Sint-Maartensdijk
Op 3 november 2006 tijdens de lesuren.
Provincie:
Tag(s):