woensdag, 8. maart 2006 - 8:55

Gezamelijke meldkamer voor het Noorden

Groningen

De korpsbeheerders van de regiokorpsen van politie en de voorzitters van de regionale besturen van de brandweer en van de GGD/GHOR in Drenthe, Fryslân en Groningen hebben aan hun besturen het gezamenlijke voorstel voorgelegd om te komen tot een noordelijke gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg. Deze zou er uiterlijk 1 januari 2009 moeten kunnen staan.

Afgelopen maanden hebben de directies van de politie, brandweer, GGD/GHOR (geneeskundige hulpverlening bij omgevallen en rampen) en RAV (regionale ambulancevoorziening) in Drenthe, Fryslân en Groningen uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van één gemeenschappelijke meldkamer voor de drie noordelijke regios. Dit, tegen de achtergrond dat Drenthe en Fryslân ieder aan de vooravond staan van de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer, en Groningen deze eind 2004 in gebruik heeft genomen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat één gemeenschappelijke meldkamer voor het noorden substantiële voordelen oplevert in geld, menskracht en kwaliteit. Het samenbrengen van de drie huidige regionale meldkamers leidt bovendien tot bundeling van ervaring, kennis en expertise. Er is dan ook bij alle partijen breed draagvlak om te komen tot één meldkamer voor het noorden.
Provincie:
Tag(s):