dinsdag, 1. augustus 2006 - 13:31

Gezamenlijk belastingsysteem voor Waterschappen

Zwolle

Vijf waterschappen in Oost-Nederland, Groot Salland te Zwolle, Reest en Wieden te Meppel, Regge en Dinkel te Almelo, Rijn en IJssel te Doetinchem en Velt en Vecht te Coevorden richten een gemeenschappelijk belastingkantoor (GBK) op. Voor het heffen en innen van de waterschaps-belastingen gaat Getronics PinkRoccade aan deze waterschappen het Integrale Belasting Systeem (IBS) leveren.

Dit systeem ondersteunt optimaal de belastingprocessen. Op maandag 31 juli werd uur in het kantoor van Groot Salland in Zwolle door de heer Bart Visser (algemeen directeur lokale overheid Getronics PinkRoccade) en Wim Broens (voorzitter bestuur GBK) het contract ondertekend.

De samenwerking tussen de vijf waterschappen is de eerste in zijn vorm en in lijn met de doelstellingen van de politiek en de waterschappen gericht op kosten-efficiënter werken en het realiseren van kwaliteitsverbetering. Om deze doelstellingen te realiseren richten de vijf waterschappen een GBK op in Oost-Nederland.

Het kantoor gaat in eerste instantie zorgen voor de belastingheffing en -inning van de samenwerkende partners. In de toekomst wordt tevens ingezet op inning van gemeentelijke belastingen.

Het nieuwe belastingkantoor moet in januari 2007 operationeel zijn en is dan gevestigd in het pand Weezelandstaete aan de Assenddorperdijk 1-9 in Zwolle.
Provincie:
Tag(s):