maandag, 6. november 2006 - 15:36

Gezamenlijke aanpak overlast in openbare ruimte

De gemeenten Nuth, Meerssen en Valkenburg aan de Geul besteden de laatste weken van dit jaar (vanaf week 48) extra aandacht aan overlast in de openbare ruimte. De controles op naleving van de algemene plaatselijke verordening worden samen met de regiopolitie uitgevoerd.

Daarbij wordt in een aantal wijken in de genoemde gemeenten (de zogenaamde ‘knelpuntplekken’) specifiek gelet op een van de grootste ergernissen in de openbare ruimte: hondenpoep.
Politie en gemeentelijke toezichthouders met bekeuringsbevoegdheid (BOA’s) zullen daarbij een lik op stuk-beleid voeren: overtredingen worden direct afgewikkeld via een zogenaamd mini-procesverbaal.

Het sanctiebedrag bedraagt, afhankelijk van het soort overtreding, 50 of 75 euro.Naast de overlast van hondenpoep wordt er ook onder meer gecontroleerd op het parkeren op groenvoorzieningen, illegale vuilstortingen en geluidsoverlast.
Provincie:
Tag(s):