woensdag, 13. december 2006 - 0:31

Gezamenlijke aanpak van veelplegers

Nijmegen

Samen met diverse organisaties gaat de gemeente met veelplegers van diefstal en inbraak een nazorgcontract op maat sluiten. Dit moet veelplegers bij het verlaten van de gevangenis ervan weerhouden in het oude patroon te vervallen. Burgers moeten zo minder last krijgen van inbraken, berovingen en zich veiliger gaan voelen.

Na het uitzitten van hun straf ontbreekt het veelplegers dikwijls aan ondermeer identiteitspapieren, onderdak en inkomen. Zij komen dan al snel terecht bij hun criminele vrienden en weldra hebben ze weer enkele inbraken gepleegd.

Om deze cirkel te doorbreken wil de gemeente met veelplegers een nazorgcontract sluiten. Daarin komt te staan welke hulp betrokkene nodig heeft en welke organisaties die hulp op tijd gaan geven, zoals verstrekken van een identiteitsbewijs, huisvesting, uitkering of psychosociale hulp. Belangrijk is dat de gewenste hulp ook daadwerkelijk op tijd wordt gegeven. Daarover heeft gemeente afspraken gemaakt met diverse organisaties voor ondermeer verslavingszorg, huisvesting, jeugdzorg en justitie.

De veelpleger kan rekenen op de in de overeenkomst afgesproken hulp. Een vaste hulpverlener is verantwoordelijk voor het gehele hulppakket. Aan de overeenkomst zijn wel voorwaarden verbonden zoals geen herhaling van strafbare feiten. Wanneer de veelpleger zich hieraan niet houdt wordt de hulp stopgezet. De overeenkomst komt niet in de plaats van een opgelegde straf en gaat pas in na het uitzitten van de straf.

Een groep veelplegers zorgt in Nijmegen voor 70% van de veel voorkomende criminaliteit (inbraak, ((brom)fietsdiefstal, diefstal uit auto, winkeldiefstal). De schade die zij in Nijmegen veroorzaken bedraagt al gauw 12,5 miljoen euro per jaar.

Jaarlijks krijgen 40 Nijmeegse veelplegers een nazorgcontract aangeboden. Gemeente en partners bepalen wie hiervoor in aanmerking komt. Nijmegen kiest voor veelplegers die voldoende te motiveren zijn om een aanpak kans op succes te bieden. De gemeente wil investeren in deze aanpak door de regie te voeren.
Provincie:
Tag(s):