vrijdag, 14. april 2006 - 9:19

Gezondheidsmarkt voor medewerkers Provincie Zeeland

Op donderdag 20 april van 9.00-16.30 uur organiseert de ondernemingsraad van de provincie Zeeland voor medewerkers een gezondheidsmarkt in en rond de Abdij. In een grote tent staan verschillende stands met informatie over gezondheid en bewegen. Door het organiseren van deze gezondheidsmarkt wil de OR een eerste aanzet geven om gezondheid en leefstijl te agenderen bij de medewerkers.

In bijna 20 workshops kunnen deelnemers zich laten bijpraten over gezonde voeding, rookverslaving, verliesverwerking maar ook deelnemen aan activiteiten op het gebied van pilates, nordic walking, yoga en vitaliteitskunde.

Het welbevinden en de gezondheid van medewerkers is namelijk van groot belang voor hun functioneren en het voorkomen van verzuim. Er is een aantal maatschappelijke trends dat van invloed is op het verzuim op lange- en middellange termijn.

Een van de ontwikkelingen is dat werknemers langer moeten werken. Van belang is dat de oudere werknemer fit blijft, zowel geestelijk als lichamelijk. Iets meer dan de helft van de werknemers bij de provincie Zeeland is na-melijk 45 jaar of ouder. Het huidige ziekteverzuim is laag, 3,5 % en dat wil men graag zo houden. Maar naast bestrijding van het ziekteverzuim, wil de provincie ook meer aandacht besteden aan preventie.

Wim Buizer, organisator en lid van de ondernemingsraad: 'Veel mensen leven in de maalstroom van hun agenda. De gezondheidsmarkt is een goede aanleiding om na te denken over de eigen gezondheid en de manier om daar bewust en goed mee om te gaan.'
Provincie:
Tag(s):