donderdag, 27. juli 2006 - 9:29

Gezondheidsraad keurt fundament nieuwe WAO af

Den Haag

De SP verdenkt minister De Geus ervan de Tweede Kamer op het verkeerde been te hebben gezet in het debat over de nieuwe WAO. In tegenstelling tot wat De Geus eerder beweerde, ziet de Gezondheidsraad niets in een aparte lijst met een opsomming van ziektes en de daarbij behorende hersteltermijnen.

Aan de hand van de lijst zou de hoogte en duur van de uitkering worden bepaald en een dergelijke lijst zou het fundament moeten zijn van de nieuwe WAO zoals het kabinet die wil invoeren.

De raad wijst erop dat hersteltijden bij aandoeningen sterk variëren en afhankelijk zijn van persoonsgebonden factoren, ziekteverloop, de werksituatie en de toegepaste behandelingen. Bovendien ontbreken wetenschappelijke gegevens om te voorspellen wanneer iemand hersteld zal zijn en wanneer het werk hervat kan worden. De Geus heeft tijdens de debatten over de nieuwe WAO steeds gezegd dat het mogelijk is om een lijst met ziekten en de daarbij behorende hersteltermijnen op te stellen. Hij heeft in juni zelfs een gesprek met de Gezondheidsraad gevoerd en zich volgens eigen zeggen 'vergewist van het feit dat de Gezondheidsraad deze taak uitvoerbaar acht'.

De lijst was bedoeld voor het bepalen van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid en de kans op herstel op lange termijn. De lijst zou ook gebruikt worden om te bepalen of de werkgever aan zijn reïntegratieverplichtingen heeft voldaan. SP-Kamerlid Agnes Kant: 'Iedereen wist al dat duur van een ziekte nauwelijks voorspelbaar is. Zeker niet bij chronische aandoeningen. Toch wilde De Geus een wettelijke lijst om verzekeringsartsen in een keurslijf te proppen en de keuringen voor arbeidsongeschiktheid strenger te maken. De lijst was een hoeksteen in de nieuwe WAO en die is nu onderuit gehaald.'

De SP heeft de minister om opheldering gevraagd en wil direct na het Kamerreces een debat voeren.
Provincie:
Tag(s):