woensdag, 8. maart 2006 - 10:59

GGD maakt zich zorgen om taalontwikkeling kinderen

Groningen

GGD Groningen maakt zich zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van Groningse kinderen. In het afgelopen schooljaar (2004-2005) moest de gezondheidsdienst 127 kinderen doorverwijzen naar logopedisten. De GGD-logopedisten zien dat de kinderen vooral moeite hebben met woord- en zinsvorming.

In Groningen screenen de logopedisten van GGD Groningen in 13 gemeenten 5-jarige kinderen op taal- en spraakontwikkeling. De screening vindt plaats in groep 2 van het basisonderwijs. In die screening merken de logopedisten dat nog steeds veel kinderen moeten worden doorverwezen. De winst kan gevonden worden wanneer kinderen eerder worden onderzocht op taal- en spraakontwikkeling. Daarvoor is, in samenwerking met het UMCG, de Hanzehogeschool en Stichting Thuiszorg Groningen, het Protocol Taalscreening Groningen ontwikkeld (PTG).

De resultaten van de screening wijken niet erg af van het landelijke beeld. Landelijk leeft de behoefte om eerder, met een goede screeningsmethode, problemen in de taal- en spraakontwikkeling van kinderen aan te pakken. Inmiddels heeft Staatssecretaris Ross opdracht gegeven om één landelijke testmethode te ontwikkelen. Groningen pleit voor het gebruik van het in Groningen ontwikkelde PTG.

Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontdekken van spraakproblemen van hun kind. GGD Groningen biedt daarom oudercursussen aan waarin de interactie en communicatie met het kind centraal staat en zo de taalontwikkeling kan worden verbeterd.
Provincie:
Tag(s):