donderdag, 23. maart 2006 - 10:05

GGD neemt gezondheid Groningers onder de loep

Groningen

De GGD Groningen onderzoekt in maart en april de gezondheidstoestand van 9.000 Groningers. Daartoe wordt op 23 maart een vragenlijst per post verzonden. De gezondheids-enquête is een periodiek onderzoek dat sinds 1990 om de vier jaar door de GGD wordt uitgevoerd. De enquête geeft een beeld van de trends in de gezondheid, ziekte, leefwijze en leefomgeving van Groningers. De resultaten worden rond de zomer van 2006 aan gemeenten gepresenteerd.

In totaal worden 9.000 personen benaderd via een a-selecte steekproef uit het bevolkingsregister van alle Groningse gemeenten. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen want dan kan een representatief beeld van de volksgezondheid worden samengesteld. Er worden twee soorten vragenlijsten verstuurd. Eén voor personen van 19-64 jaar en een andere vragenlijst voor personen van 65 jaar en ouder waarin extra vragen over zorgbehoefte en over mantelzorg zijn opgenomen.

Op basis van ingevulde vragenlijsten worden regionale gezondheidsprofielen gemaakt. De Groninger gemeentebesturen kunnen op basis van deze informatie lokaal gezondheidsbeleid ontwikkelen. In dit opzicht is de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van belang. In de WMO krijgen gemeenten verantwoordelijkheid voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers met beperkingen.

In vergelijking met het laatste gezondheidsonderzoek in 2002 zijn nu andere gezondheidsissues interessant. Er zijn daarom vragen toegevoegd over: kwaliteit en ervaren deskundigheid van medische hulpverleners, huiselijk geweld en aanbod en behoefte aan mantelzorg. Natuurlijk staan onderwerpen als leefwijze (denk aan alcohol, bewegen, roken, voeding en gebruik verdovende middelen) en leefomgeving (woonsituatie, veiligheid, geurhinder, geluidshinder, overlast in woonbuurt) centraal in de gezondheidsenquête. Zo worden er vragen gesteld over gezondheid, functiestoornissen, gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, kwaliteit van medische zorgverlening en maatschappelijke situatie (sociale contacten en eenzaamheid).
Provincie:
Tag(s):