woensdag, 5. april 2006 - 20:55

GGZ Drenthe ontwikkelt structurele opvang

GGZ Drenthe maakt plannen voor een voorziening voor langdurige opvang en begeleiding van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die lijden aan een langdurige drugsverslaving en ernstige psychiatrische stoornissen. Een voorziening als deze is uniek. Het realiseren ervan wordt mogelijk gemaakt door het besluit van het ministerie van VWS en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag).

Het gaat om de opvang van een groep mensen, die al geruime tijd bekend is bij hulpverlenings-instanties en verslavingszorg. Ze zijn zonder succes vaak jarenlang begeleid en uiteindelijk buiten het hulpverleningscircuit beland. Als gevolg van hun drugsverslaving en hun psychiatrische ziekte zijn ze niet in staat voor zichzelf te zorgen. Deze mensen leiden een uitzichtloos bestaan aan de rand van de samenleving, worden vaak aan hun lot overgelaten en geven door hun gedrag en verschijning een verloederd straatbeeld.

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd als er ruimte beschikbaar en geschikt is voor huisvesting. Hiervoor wordt in overleg met de gemeente Midden-Drenthe gekeken naar de mogelijkheden. Een mogelijkheid die in beeld is voor deze opvang, is een nieuw te realiseren voorziening in de gemeente Midden-Drenthe, op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum te Hooghalen. Totdat de nieuwe voorziening gereed is, zou een tijdelijke voorziening op GGZ-terrein in Beilen gebruikt kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):