woensdag, 14. juni 2006 - 17:33

GGZ en GGD gaan samenwerken

Venlo

GGZ Noord- en Midden-Limburg (GGZ NML) en GGD Noord- en Midden-Limburg sluiten op maandag 19 juni 2006 een samenwerkingsconvenant integrale gezondheidsbevordering Noord- en Midden-Limburg. Hiermee willen beide organisaties expliciet de meerwaarde benadrukken van het gezamenlijk initiëren, organiseren en uitvoeren van preventieve gezondheidsbevorderende activiteiten.

GGZ NML biedt in Noord- en Midden-Limburg geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Steeds meer ongezonde leefgewoonten worden in verband gebracht met psychosociale problematiek, zoals depressie, overgewicht en alcoholgebruik. Om deze reden hebben GGZ NML en GGD Noord- en Midden-Limburg elkaar als partner opgezocht. De GGD Noord- en Midden-Limburg heeft immers preventie als belangrijkste werkveld. De beide partijen willen de krachten bundelen een totaalpakket aan preventie-activiteiten bieden aan alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

De samenwerking wordt 19 juni bekrachtigd met de ondertekening van een convenant door beide gezondheidsinstellingen.
Provincie:
Tag(s):