donderdag, 7. september 2006 - 16:17

GGZ start polikliniek voor koopverslaafden

Roermond

Het GGZ Centrum Roermond is gestart met een polikliniek voor mensen die lijden aan een koopverslaving. Mensen met dergelijke klachten kunnen in het GGZ Centrum terecht voor diagnostisch onderzoek en behandeling.

Er zijn veel mensen die een probleem hebben met zo’n koopdrang. In Nederland gaat het naar schatting om 2% van de bevolking (en dat zijn zo’n 350.000 mensen). Meestal betreft het vrouwen, maar ook mannen kunnen met dit probleem te maken hebben. Vrouwen kopen in het algemeen producten die te maken hebben met de uiterlijke verzorging, en mannen meer technische producten. In Nederland bestaat voor zover bekend binnen de GGZ nog geen polikliniek voor koopverslaving.

Als iemand koopverslaafd is bouwt hij of zij eerst een grote innerlijke spanning op. Vervolgens kan de drang om iets te kopen niet meer weerstaan worden. Er moet iets gekocht worden. Als er iets gekocht is, leidt dit tot een prettig gevoel, maar al snel komt de teleurstelling of ontgoocheling. Het aangekochte artikel is eigenlijk niet meer nodig. Vervolgens groeit de innerlijke spanning weer en er wordt weer iets gekocht; de cirkel is rond.

Deze cirkelbeweging is moeilijk te doorbreken en kan grote gevolgen hebben. Op den duur bijvoorbeeld oplopende schulden, sociale problemen (isolement) en relatieproblemen.

De behandeling van koopverslaving vergt niet alleen een begeleiding in het omgaan met geld, maar ook een deskundige medische en psychologische begeleiding zodat de drang om steeds maar meer te kopen onder controle kunt houden. Daarbij kan koopverslaving ook voorkomen bij psychiatrische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressie. Een goede diagnostiek is daarom van groot belang.

De behandeling richt zich op een aanzienlijk afname of het volledig verdwijnen van de klachten bij de patiënt. Daarnaast krijgt de patiënt inzicht in de klachten en is hij of zij met behulp van het geleerde in staat weerstand te bieden tegen de koopdrang.
Provincie:
Tag(s):