woensdag, 15. februari 2006 - 14:34

Gif van Shell: retour afzender

Biesbosch

De SP wil dat minister Van Geel een einde maakt aan het rondschuiven van de verantwoordelijk voor de sanering van de Stort van Troost. Tweede-Kamerlid Krista van Velzen is kwaad op de gemeente Dordrecht die vandaag bekend maakte dat de gifdump midden in de Biesbosch niet schoongemaakt hoeft te worden. Eerder al schoof het Rijk de verantwoordelijkheid naar de provincie, die op zijn beurt het probleem bij de gemeente op het bordje legde.

De gemeente Dordrecht, die amper budget heeft voor een dergelijke sanering, besloot vandaag om de handen van het verontreinigde natuurgebied af te trekken. De bodem is doordrenkt met onder meer met olie, katalysatorafval en kwik van Shell. Staatssecretaris Van Geel noemde de sanering zeer urgent en stelde dat het grootste risico de verspreiding van het gif in het kwetsbare gebied was. Onlangs heeft de SP nog een deel van de zwaar verontreinigde grond op de stoep van Shell gedropt. Met de actie 'Gif van Shell: retour afzender' hebben mensen in het hele land gifgrond van Shell teruggestuurd naar het bedrijf. Deze actie loopt nog steeds met als doel Shell te overtuigen haar maatschappelijke verplichting na te komen.

Van Velzen: 'Ik kan niet geloven dat de gemeente Dordrecht tot de conclusie komt dat de vervuiling van dit unieke natuurgebied geen enkel probleem is. Het afschuifbeleid van dit kabinet, waarbij het aan lagere overheden wordt overgelaten om bodem te saneren, leidt amper tot sanering van natuurgebieden. Dat wordt ook hier weer bewezen.'

De sanering zou 12-16 miljoen euro kosten en moest in 2004 afgerond zijn. De gemeente Dordrecht concludeert dat de sanering 80 miljoen euro kost en overbodig is. Van Velzen vraagt Van Geel met spoed om de tafel te gaan zitten met alle betrokkenen en een oplossing af te dwingen. 'Van Geel is nu aan zet om een doorbraak te forceren. In de tussentijd blijft de SP pakketje na pakketje gifgrond van Troost terug sturen naar Shell, want uiteindelijk zou moeten gelden: de vervuiler betaalt.'
Provincie:
Tag(s):