dinsdag, 21. november 2006 - 10:20

Gladheidsbestrijders staan in startblokken

Arnhem

Van 1 november tot 1 april, staan zeven dagen per week, 24 uur per dag, de strooiwagens klaar voor vertrek om gladheid in Arnhem te voorkomen en te bestrijden. De betrokken medewerkers zijn continue oproepbaar om te strooien.

Vroeger werd er pas gestrooid als het daadwerkelijk glad was, sinds een aantal jaren wordt al gestrooid bij verwachte gladheid. Deze aanpak is mogelijk door betere weersvoorspellingen en metingen. Temperatuur en gladheid worden hierbij boven, in en onder het wegdek gemeten.

Door een methode van natzout-strooien wordt voorkomen dat het zout verwaait. Door het preventief strooien neemt de verkeersveiligheid toe. Als er naderhand sneeuw valt is dit bovendien makkelijker te verwijderen.

Prioriteit bij hoofdverkeerswegen
Het zou te duur worden om heel Arnhem sneeuwvrij te maken. De gemeente moet kiezen. De verkeersveiligheid is hierbij het meest belangrijk, maar ook de bereikbaarheid van de stad. Bij het mechanisch strooien zijn bruggen, hoofdwegen en ontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden), busbanen, centrumgebied en stationsgebied, steile wijkontsluitingswegen, markten en afritten van de rivierkades het eerst aan de beurt. Op deze wegen wordt bij dreigende gladheid al uit voorzorg gestrooid.

Als het werkelijk glad is, worden ook de wijkontsluitingswegen en voetgangersvoorzieningen zoals bushaltes en zebra’s meegenomen. Op bruggen, drukke looproutes van en naar het centrum, grote openbaar vervoersvoorzieningen en de toegang tot openbare gebouwen wordt handmatig gestrooid. Op overige wegen wordt in normale situaties niet gestrooid. Pas bij grote, langdurige ontwrichting van het verkeer kan besloten worden om in alle straten te strooien.

Strooizout voor bewoners
De gemeente en de combinatie van aannemers doen er alles aan om de overlast van gladheid te beperken. Bewoners kunnen hier zelf ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door sneeuw weg te vegen en door zout op de stoep te strooien. Inwoners van Arnhem kunnen per woning gratis een zakje strooizout halen op één van de afvalbrengstations. Groepen van bewoners en besturen van instellingen kunnen een gratis minicontainer met zout aanvragen via de gemeentelijke informatielijn 0900-1809. Dit strooizout is uiteraard niet voor consumptie.
Provincie:
Tag(s):