donderdag, 13. april 2006 - 16:28

Goed eindrapport inspectie voor GGD

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2003 in het kader van haar toezichthoudende taak een bezoek gebracht aan de GGD Zeeland. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van de geleverde zorg door de GGD en de uitvoering van de taken beschreven in het kader van de WCPV.

Inmiddels hebben alle GGD’en Nederland in 2003, 2004 of 2005 een dergelijk bezoek gehad en is het eindrapport ‘Staat van de gezondheidszorg 2005’ verschenen. Op diverse onderdelen binnen de organisatie scoort de GGD Zeeland ruim boven het landelijk gemiddelde en bevindt zich op de vijftiende plaats.

Bij het verschijnen van het eindrapport ‘Staat van de gezondheidszorg 2005, Openbare gezondheidszorg: hoe houden we het volk gezond’ is gebleken dat de GGD Zeeland een enorme verbeterslag heeft gemaakt. In 1999 is een eerste onderzoeksrapport verschenen.

De eindconclusie van dit onderzoek was dat door extreme financiële krapte de GGD Zeeland tekort schoot op public-health-taken. Hierop heeft de GGD Zeeland een Plan van Aanpak opgesteld. Door de dertien gemeenten in Zeeland zijn er, in die tijd, extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de uitvoer van verbeteracties. En niet zonder resultaat.

Het kwaliteitsbeleid is organisatiebreed aangepakt en inmiddels is de afdeling Infectieziektebestrijding HKZ-gecertificeerd en staat de certificering voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg gepland voor 2007. Verder is het contact tussen GGD en gemeenten verbeterd en heeft het contact met de buitenwereld duidelijk vorm gekregen.

De GGD is trots op het behaalde resultaat en zet zich de komende jaren in om tot verdere verbetering van kwaliteit te komen.
Provincie:
Tag(s):