donderdag, 6. april 2006 - 10:16

Goed jaar voor CZ

Amsterdam

Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar voor 165 miljoen euro meer aan zorgnota's vergoed. De zorguitgaven bedroegen in totaal ruim 2,9 miljard euro. De inkomsten stegen met 96 miljoen naar 3,14 miljard euro. Het verzekeringsresultaat van het concern daalde met 26 miljoen naar 63 miljoen. Door sterk gestegen opbrengsten van beleggingen kwam het totaalresultaat uit op 165 miljoen euro (58 miljoen in 2004).

Het verzekeringsresultaat van 63 miljoen bestaat voornamelijk uit eenmalig vrijgekomen voorzieningen als gevolg van de komst van de nieuwe zorgverzekering.

Het aantal verzekerden is dit jaar al met 60.000 gestegen tot 2,054 miljoen. Dat is meer dan verwacht omdat CZ er bewust van had afgezien op grote schaal forse kortingen op polissen te geven om zo versneld marktaandeel te veroveren. CZ had gelet op heftige prijsconcurrentie en stuntacties van andere verzekeraars gerekend op een gelijk blijvend aantal verzekerden. CZ zag het aantal klanten met een collectieve zorgverzekering met 75 procent stijgen tot 600.000.

Voor de komende jaren verwacht CZ in de markt van zorgverzekeringen vooral forse premiestijgingen bij collectieve contracten die met verlies zijn afgesloten door
zorgverzekeraars met beperkte reserves. Het eigen vermogen van CZ steeg vorig jaar met 208 miljoen euro naar 1,16 miljard. Deze sterke vermogenspositie biedt CZ voldoende waarborgen om slagvaardig te kunnen blijven inspelen op de steeds scherpere concurrentie tussen zorgverzekeraars op premie en inkoop van zorg.

De gemiddelde zorguitgaven per verzekerde gingen vorig jaar met 7 procent omhoog naar 1472 euro. Aan salaris- en administratiekosten gaf CZ vorig jaar 5,5 procent van de inkomsten uit. Dat is 0,4 procent meer dan het jaar tevoren; dat heeft voornamelijk te maken met eenmalige kosten voor de invoering van de nieuwe zorgverzekering.
Categorie:
Tag(s):