dinsdag, 29. augustus 2006 - 9:04

Goede resultaten met overgewicht-programma

Nijmegen

Het afgelopen jaar begeleidde het Sport Medisch Centrum van de Sint Maartenskliniek met succes 28 mensen met overgewicht naar een gezondere leefstijl.Op 9 oktober start een nieuw groep. Onder begeleiding van een sportarts, psycholoog, diëtist en fysiotherapeut leren de deelnemers de balans tussen hun eetgedrag en bewegingspatroon te herstellen.

Door deze grondige aanpak vanuit verschillende invalshoeken is de kans het grootst dat de nieuwe levensstijl ‘beklijft’. Het jo-jo effect van afvallen en weer aankomen wordt hiermee voorkomen. Naast de begeleiding van volwassenen biedt het SMC ook speciale programma’s voor kinderen met overgewicht.

Vorig jaar startte de Sint Maartenskliniek met de begeleiding van volwassen met overgewicht. Door een multidisciplinaire aanpak maken de meeste deelnemers een duurzame gedragsverandering door waarna ze erin slagen om hun gezonde leefstijl te handhaven. Het resultaat is een blijvend gezond gewicht en preventie van gezondheidsklachten. Naast de gewichtafname zijn deelnemers zich bewuster van hun leefstijl en eetpatronen. Inzicht en kennis van wat beweging en gezonde voeding voor je kan betekenen spelen een belangrijke rol in de verandering naar een gezondere manier van leven.

Na de uitgebreide intake gaan de deelnemers gedurende drie maanden twee keer per week bewegen in groepsverband. Daarnaast krijgen ze elke week voorlichting van de diëtist over voeding en voedingsgewoonten en houden ze bij hoe het ze vergaat van dag tot dag. De psycholoog geeft informatie over de psychologische mechanismen bij het afvallen op de lange termijn en de fysiotherapeut geeft bewegingsadviezen voor nu en in de toekomst.

Het programma duurt drie maanden en start begin oktober. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot 11 september. De kosten bedragen € 890,50 waarvan een deel vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Voor aanmeldingen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sportmedisch Centrum Maartenskliniek, telefoon (024) 378 65 44, email smc@maartenskliniek.nl.
Provincie:
Tag(s):