donderdag, 16. februari 2006 - 9:34

Goede voorbereiding op verkiezingen

Noord-Beveland

Kinderverkiezingen, verkiezingskrant en verkiezingsdebat. Er is de Noord-Bevelandse politiek veel aan gelegen dat de stembussen 7 maart a.s. goed bezocht gaan worden. Hoe hoger de opkomst, hoe breder het draagvlak immers is voor de gekozen raadsleden.

Daarom grijpen de fracties de gelegenheid om hun standpunten duidelijk te maken en hun kandidaten voor te stellen in een verkiezingskrant en in een verkiezingsdebat.

In het weekend van 18 februari komt de verkiezingskrant van de gemeente Noord-Beveland uit. Hierin presenteren de partijen nogmaals hun standpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart. De verkiezingskrant wordt bij alle permanent bewoonde adressen van Noord-Beveland bezorgd.

Op 20 en 21 februari zijn de kinderen uit groep 7 en 8 van de Zuidvliet, de Prins Willem-Alexander, Het Stelleplankier, en De Dubbele Punt met de Prinses Margriet aan de beurt voor de kinderverkiezingen. Zij krijgen een korte uitleg van de stemmachine, over de gemeentepolitiek en over het verschil tussen rijk, provincie en gemeente.

Ze kunnen op de foto met de ambtsketting van de burgemeester èn ze mogen hun stem uitbrengen. Een echte stem op een echte stemmachine! Een antwoord op de vraag: wie zou je het liefste ontmoeten?

Op 24 februari vanaf 19.30 uur gaan de lijsttrekkers van NBB, CDA, VVD, PvdA en SGP met elkaar in discussie over diverse maatschappelijke onderwerpen in de raadszaal van het gemeentehuis in Wissenkerke.

Een goed debat heeft publiek nodig. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om naar het verkiezingsdebat te komen! Bert van Leerdam, de populaire presentator van Omroep zeeland, is discussieleider.
Provincie:
Tag(s):