dinsdag, 22. augustus 2006 - 8:05

Goederentrein stil na lekkage acrylnitril

Roosendaal

Maandagavond ontstond om 21.46 het vermoeden dat een treinwagon een gevaarlijke stof lekte. De goederentrein kwam vanuit Dordrecht en was onderweg naar België. Bij het passeren van station Roosendaal kwamen onbestemde klachten over stank binnen. Omdat een van de wagons van de bewuste trein de stof acrylnitril vervoerde, werd besloten om de trein stil te zetten en nader te onderzoeken.

Al het treinverkeer rond Roosendaal werd om die reden door Pro-Rail stilgelegd of omgeleid. Pro-Rail is de railinfrastructuur beheerder en verzorgd de verkeersleiding op het spoorwegennet in Nederland.

De brandweer nam de nodige voorzichtigheid in acht en stelde uiteindelijk vast dat er geen sprake was van een lekkage en derhalve ook geen sprake was van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De politie is gedurende die tijd paraat geweest om eventuele afzettingen en evacuaties te realiseren. Zover hoefde het niet te komen.

Om 23.18 uur stelde de brandweer definitief vast dat er geen lekkage was, waarna de trein de reis kon vervolgen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de transporteur van de goederentrein het bedrijf Railion betrof.
Provincie:
Tag(s):