dinsdag, 7. november 2006 - 16:11

Gordelgebruik neemt toe

Den Haag

Het gebruik van de gordel is in 2006 opnieuw behoorlijk gestegen. Bestuurders van zowel personen- als bestelauto's hebben steeds vaker de gordel om. In 2006 droeg 94 procent van de bestuurders van personenauto's een gordel ten opzichte van 90 procent in 2004. Voor bestuurders van bestelauto's draagt 80 procent een gordel in vergelijking met 77 procent in 2004. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) dat is uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).

Ook de andere inzittenden van personenauto's en van bestelauto's zijn vaker de gordel gaan dragen. Passagiers voorin dragen even vaak de gordel als de bestuurder. Ook het gordelgebruik op de achterbank laat een stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren naar 74 %. De bestuurder heeft nog altijd een belangrijke voorbeeldfunctie. Als de bestuurder van een personenauto de

Met ingang van 1 maart 2006 is de regelgeving voor het vervoer van kinderen in de auto gewijzigd. Voor kinderen kleiner dan 1,35 meter is sindsdien een goedgekeurd kinderzitje verplicht. Hierover is begin 2006 een landelijke campagne gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van kinderzitjes na de invoering van de nieuwe regelgeving fors is gestegen. Ten opzichte van 2004 is er sprake van een verdubbeling: van 25 % naar 56 %. Het aandeel kinderen dat zonder gordel los op een stoel zit is gedaald van 25 % in 2004 naar 10 % in 2006.


In de politieregio Noord-Holland-Noord is 100 % gordelgebruik onder bestuurders van personenauto's waargenomen, in Twente 99 % en in Hollands Midden 98 procent. In de politieregio Midden-West-Brabant (86 %) dragen bestuurders in 2006 het minst vaak de gordel, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond (91%).

De grootste stijgingen van het gordelgebruik zijn waargenomen in de politieregio's Hollands Midden (84 naar 98 %, Rotterdam-Rijnmond ( 79 naar 91 %) en Zeeland (86 naar 97 %).
Categorie:
Tag(s):