maandag, 20. maart 2006 - 10:32

Gouden hanger met Griekse steen gevonden

Sint-Oedenrode

Bij archeologisch onderzoek in het centrum van Sint-Oedenrode is een bijzonder sieraad opgegraven. Een dergelijke vondst is bij opgravingen in Nederland nooit eerder gedaan. Het gaat om een ovaal geslepen halfedelsteen (amethist) waarin een hoofd is uitgesneden, gezet in een gouden vatting. Het zeer fijn uitgesneden hoofd op de steen heeft krullend haar en een lauwerkrans en stelt vermoedelijk de god Apollo voor. De steen dateert uit de Griekse Oudheid (3de of 2de eeuw voor Christus) en is rond het jaar 1000 na
Christus in een gouden montuur gezet.

De gouden hanger is een unicum. Het zou om een halssieraad kunnen gaan maar het is ook niet uitgesloten dat het deel heeft uitgemaakt van de kerkschat van Sint Oda.

Het sieraad is één van de vele vondsten die tijdens een grootschalig archeologisch onderzoek naast de Martinuskerk in Sint-Oedenrode zijn gedaan. Daarbij zijn de resten gevonden van een omvangrijk burchtterrein waar rond 1100 de Heren van Rode resideerden. De versterking van deze lokale machthebbers bestond uit tenminste twee naast elkaar gelegen omgrachte terreinen. Hier stond onder meer de tufstenen Sint-Odakerk waarin het gebeente van de heilige Oda werd bewaard.

Daarnaast zijn sporen aangetroffen van grote houten zaalgebouwen, boerderijen, schuren, een smidse, en opslagplaatsen voor graan. In de diepe grachten werden duizenden vondsten aangetroffen die ons een beeld geven van het leven op de burcht tussen 1000 en 1200. Daaronder bevond zich huisraad, etensresten, gereedschap en enkele siervoorwerpen.

De opgravingen, die in totaal een half jaar hebben geduurd, zijn in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode uitgevoerd door bureau BAC uit 's-Hertogenbosch en worden half maart 2006 afgesloten. Daarna wordt op het terrein gestart met de bouw van een appartementen- en winkelcomplex
Provincie:
Tag(s):