dinsdag, 28. november 2006 - 16:42

Gouden Piloot award voor gemeente

Breda

Vierhonderd vertegenwoordigers van gemeenten in het land kozen vandaag de proeftuin Wmo Breda tot de beste proeftuin van Nederland. Breda kreeg de bijbehorende Gouden Piloot award uit handen van VNG-directeur W. Kuiper.
Dat gebeurde tijdens een landelijk congres over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De prijs is niet alleen een succes voor de gemeente, maar ook een opsteker voor de samenwerkende organisaties die aan de Wmo pilot in Breda meewerken.

Het belangrijkste doel van de proeftuin Wmo Breda is de instellingen zo te laten samenwerken dat mensen met een beperking actief gaan deelnemen aan activiteiten in de wijk. Uitgangspunt voor de gemeente is dat instellingen goed luisteren naar wat de klant wil.

De gemeente Breda heeft de proeftuin uitgewerkt in twee wijken; Hoge Vucht (een herstructureringswijk) en Haagse Beemden (een nieuwbouwwijk). Verschillende organisaties hebben per wijk samenwerkingsovereenkomsten getekend en aan de gemeente aangeboden. Per wijk gaat het om ongeveer 12 instellingen, bijvoorbeeld GGZ, thuiszorg, welzijnswerk ouderen, maatschappelijk werk, woningbouwcorporaties, verzorgingshuizen, opbouwwerk, verpleeghuis. Ook twee consumentenorganisaties sloten zich aan, namelijk het Bredaas Platform Gehandicapten beleid en het Overleg Ouderenbeleid Breda.
Provincie:
Tag(s):