maandag, 1. mei 2006 - 12:56

Gouden Rookmelder 2005 naar woonzorgcentrum de Looborch

Zeist

De directie van woonzorgcentrum de Looborch heeft uit handen van burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen van Zeist de Gouden Rookmelder 2005 ontvangen. De Gouden Rookmelder is een stimuleringsprijs gericht op het beperken van loze brandalarmen. De prijs is aan woonzorgcentrum de Looborch uitgereikt omdat deze instelling er als beste in is geslaagd om het aantal loze brandmeldingen in 2005 te beperken.

Loze brandmeldingen vormen een fors probleem in de gemeente Zeist. In 2005 werd de Brandweer van Zeist 453 maal gealarmeerd door brandmeldingen van brandmeldinstallaties. In 39 gevallen betrof het een echte brand. In 414 gevallen betrof het een loos alarm. In 2005 was gemeentebreed sprake van een overschrijding van de landelijke norm met ruim 63%. Het streven is de overschrijding tot een minimum terug te brengen.
Provincie:
Tag(s):