vrijdag, 14. april 2006 - 11:16

Goudse watersport in zee met Volvo Talent Plan

Gouda

Op donderdagavond 13 april 2006 gingen twee Goudse watersportverenigingen definitief in zee met het Volvo Talent Plan. Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ en GWV Elfhoeven aan de Reeuwijkse plassen bestelden via de stichting elk twee wedstrijd-Ynglings. Met deze clubboten krijgt het jeugdzeilen een nieuwe impuls. Afgelopen winter breidde het Volvo Talent Plan uit met een tweede klasse, de Splash.

RZV ‘Gouda’ bestuurslid Bert Welkers: “Dankzij het Volvo Talent Plan kunnen beide verenigingen topboten tegen een geringe prijs aanschaffen. Onze intentie is om die in te zetten voor deelname aan wedstrijden. Zodra je gaat presteren, gaat materiaal tellen en deze Ynglings kunnen voorin mee.� Op deze manier proberen de beide besturen hun aanzienlijke aantallen jeugdleden binnen boord te houden.

Welkers: “We willen ze meer bieden en bij hockey weghouden. We hebben al goede zeilers zoals Mark Neeleman in huis, maar vanuit de jeugd is er weinig aanwas. Daar proberen we nu iets aan te doen door de ervaren mensen met een groot zeil CV erbij te betrekken. Daar wordt enthousiast aan meegewerkt.� Het feit dat het om Ynglings gaat, speelt eveneens een rol in de besluitvorming. Welkers: “We kijken ook naar de duurzaamheid van het materiaal. Een 470 redt het bijvoorbeeld niet in clubverband. Een Yngling wel.�

In het Paasweekend ontvangen de Goudse watersportverenigingen hun vier wedstrijd-Ynglings. Twee daarvan zijn nog leenboten, die later worden vervangen. Dit is de eerste concrete levering sinds de stichting intensief door het land trekt voor presentaties bij de verenigingen. Voor RZV ‘Gouda’ luidt dit feestelijke moment een nog feestelijker seizoen in, waarin de 1.300 leden het 95-jarige jubileum vieren.

In maart 2004 introduceerde Yngling Club Holland het Nationaal Jeugd Zeilplan dat in een aparte stichting is ondergebracht. In 2005 werd Volvo Cars Nederland BV de hoofdsponsor en ging het jeugdproject verder onder de naam ‘Volvo Talent Plan’. De primaire doelstelling blijft het stimuleren van zeiltalent dat gemotiveerd, getalenteerd, maar onvoldoende gefortuneerd is. De stichting wil dit realiseren door wedstrijdzeilen betaalbaar te maken, professionele trainingen aan te bieden, competitie binnen bereik te brengen en door het bevorderen van matchracen.

Dankzij een gesponsorde leaseconstructie kunnen jeugdteams en verenigingen gedurende drie seizoenen voor duizend euro per jaar over een wedstrijd-Yngling met trailer beschikken. Sinds de winter van 2005-06 gelden deze mogelijkheden tevens voor de populaire Splash-klasse, die zich aansloot bij het Volvo Talent Plan.

De volgende partijen zijn betrokken bij het project: Yngling Club Holland, Jachtwerf Ruyten, Watersportverbond, Volvo Cars Nederland BV en Gaastra International Sportswear BV.
Provincie:
Tag(s):