vrijdag, 10. februari 2006 - 14:39

Gouverneur bepleit oplossing AWACS-problematiek

Maastricht

Gouverneur Leon Frissen zal aanstaande maandag in Den Haag pleiten voor vermindering van oefenvluchten en de geluidsoverlast van de AWACS-toestellen op de NAVO-basis Geilenkirchen. Ook wil de Limburgse commissaris der koningin nieuwe onderzoeken naar overlast en eventuele gevolgen voor de gezondheid van de mensen in de regio Onderbanken.

Een afvaardiging van de Provinciebestuur zal daarover spreken met minister Dekker en staatssecretaris Van Geel van VROM en staatsecretaris Van der Knaap van defensie.

Behalve de twee eerdergenoemde zaken zullen Gouverneur Frissen en gedeputeerde Kersten ook de compensatie voor het in Schinveld gekapte bos aan de orde stellen. Een ander onderwerp dat wordt besproken, is het herstel van de vertrouwensband tussen burger en overheid. De gouverneur heeft middels een brief ook minister-president Balkenende geïnformeerd over de lawaaiige AWACS-toestellen.

De vermindering van de overlast door geluidsarme motoren en een vermindering van het aantal vliegbewegingen zijn in de visie van het Provinciebestuur de kern van de zaak. In eerder bestuurlijk overleg heeft Staatssecretaris Van der Knaap aangegeven dat er een reële kans bestaat dat de oefenvluchten vanaf een andere basis uitgevoerd kunnen worden. Dit zou tot een reductie van 800 vliegbewegingen per jaar leiden. Het Provinciebestuur wil van de staatssecretaris horen welke ontwikkelingen er op dit vlak te melden zijn.

De Gouverneur wil bereiken dat de AWACS-problematiek nadrukkelijker op de agenda komt van de Nederlandse regering en de NAVO-raad. Ook zal dit aan de orde moeten komen tijdens het bilaterale overleg dat minister-president Balkenende regelmatig voert met regeringsleiders in Nordrhein-Westfalen. “Het gaat om grote belangen en flinke sommen geld, waar met name de Duitsers een grote rol in kunnen vervullen. De Atlantische relaties van Nederland en Duitsland kunnen het proces in de NAVO-raad op positieve wijze beïnvloeden, want er is bij mij voldoende realiteitszin aanwezig om niet gerust te zijn over het verloop en de afloop van dit proces�, aldus de Gouverneur. “Het nadrukkelijker agenderen van het AWACS-dossier bij de NAVO-raad moet gepaard gaan met het opvoeren van de politieke en maatschappelijke druk van Nederlandse zijde.�
Provincie:
Tag(s):