vrijdag, 21. juli 2006 - 14:35

Graasverbod voor vee op dijken

Salland

Om de graszoden op dijken zo goed mogelijk te beschermen, stelt het Waterschap Groot Salland vanaf maandag 24 juli een beweidingsverbod voor vee op dijken in. Door de droogte groeit er geen gewas meer op de dijk en trapt het vee de graszoden kapot. Het verbod betreft de gebieden ten zuiden en ten oosten van de IJssel en het Zwarte Water.

Het warme weer van de afgelopen weken heeft het gewas op dijken verdroogd. Met het beweidingsverbod wil het waterschap verdere beschadiging van graszoden voorkomen.
De maatregel geldt niet voor het gehele beheersgebied van Waterschap Groot Salland. Het betreft de gebieden ten zuiden en oosten van de IJssel en het Zwarte Water.

Het verbod geldt niet voor de dijken in het gebied ten noordwesten van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water te weten Kampen, Mastenbroek, Kampereiland, Kamperveen en Zalk. Daar is voldoende water en zijn de dijken nog groen en begroeid.

Beweiding van dijken met vee is slechts op enkele dijken toegestaan indien het waterschap daar een ontheffing voor heeft verleend. In de voorwaarden van deze ontheffing staat vermeld dat het waterschap beweiding tijdelijk kan verbieden met het oog op waterstaatkundig belang. Het ingestelde beweidingsverbod blijft tot nadere berichtgeving van kracht.
Provincie:
Tag(s):