dinsdag, 31. oktober 2006 - 9:17

Grafveld uit de IJzertijd ontdekt

In Nijmegen-Noord is een grafveld uit de IJzertijd ontdekt. De graven stammen waarschijnlijk uit de periode van 500 en 250 voor Christus.De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan het nieuwe verkeersplein Ovatonde.In de bermsloot naast de weg van Nijmegen naar Arnhem (A325) werden zes graven blootgelegd. Vier daarvan zijn kuiltjes met daarin de resten van gecremeerde personen.

In twee andere gevallen gaat het om lijkbegravingen van zowel een vrouw als van een man. In het graf van de vrouw zijn twee aardewerk potjes aangetroffen. Wellicht heeft dat vaatwerk voedsel en drank bevat dat aan de dode is meegegeven voor haar verblijf in het hiernamaals. In de grafkuil van de man is een bronzen speld gevonden, die waarschijnlijk als kledingspeld gediend heeft.

Nadat het grafveld in onbruik was geraakt, werd rond het begin van de jaartelling op deze plaats een Bataafse nederzetting gesticht. Eén van de daarbij behorende paalkuilen is zelfs door een skelet heen gegraven. De sporen van deze agrarische nederzetting wijzen in elk geval op minstens één boerderij. De vondst van de graven staat niet op zichzelf. In Nijmegen-Noord zijn tot op heden al vier IJzertijdgrafvelden gevonden waarin zowel lijk- als crematiegraven voorkomen. Zij dateren allemaal uit de periode van 800-250 voor Chr.

De opgravingen werden in de periode augustus tot oktober gedaan door het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen. Ze vonden plaats tijdens de aanleg van de Ovatonde, een ongelijkvloers verkeersplein op de verbindingsweg tussen Nijmegen en Arnhem (A325). De archeologische vondsten hebben geen gevolgen voor de aanleg van de Ovatonde.
Provincie:
Tag(s):