woensdag, 24. mei 2006 - 14:30

Gratis museumdag in Gelderland

Gelderland

Gratis naar het museum. Dat willen Gedeputeerde Staten op 21 oktober mogelijk maken in Gelderland. Op deze dag zal een groot aantal Gelderse musea ook een activiteitenprogramma verzorgen, gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. De museumdag is vooralsnog een proef.

Zaterdag 21 oktober is een dag die voor iedere regio in de herfstvakan-tie valt en die aansluit bij de Week van de Geschiedenis van 13 tot en met 22 oktober. Bovendien zal de Museumdag passen in het Festival Gel-derland 1900-2000, een cultuurhistorisch project dat vanaf eind septem-ber drie maanden duurt.

Alle musea die (voorlopig) zijn opgenomen in het Nederlands Museumre-gister en die deelnemen aan Gelderland 1900-2000 worden benaderd om mee te doen.

Naar aanleiding van vragen van Statenleden heeft gedeputeerde voor Cultuur de heer Esmeijer de mogelijkheden laten onderzoeken voor gratis openstelling voor musea. Een wekelijkse gratis openstelling, zoals ook was verzocht, is niet haalbaar en niet wenselijk vanwege hoge kosten en de verwachte geringe toename van nieuw publiek in de musea.

De provincie heeft nu besloten in 2006 een proef te houden en na een grondige evaluatie bij publiek en deelnemende musea te beslissen over een structureel karakter.

De kosten voor de proef, 50.000 euro, worden beschikbaar gesteld uit de Algemene Reserve.
Provincie:
Tag(s):