vrijdag, 15. september 2006 - 12:33

Grebelinie wordt herkenbaarder

Rhenen

Donderdag is tijdens een feestelijke bijeenkomst de gebiedsafspraak voor de Grebbelinie ondertekend door alle betrokken partijen. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de uitvoering van een honderdtal projecten, die de toeristisch-recreatieve en ecologische structuur van de Grebbelinie verbeteren en het cultuurhistorisch karakter versterken.

De gebiedsvisie voor de Grebbelinie met de titel ‘Grebbelinie boven water!’ vormt de basis voor de gebiedsafspraak. In deze visie geven de provincies Utrecht en Gelderland, gemeenten, Waterschap Vallei en Eem, Staatsbosbeheer en andere organisaties uit het gebied aan wat ze samen gaan doen om de Grebbelinie beter beleefbaar en herkenbaar te maken.

Daarbij gaat het om het versterken van zowel de cultuurhistorische waarde als de landschappelijke en ecologische waarde, en om het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden op en rond de Grebbelinie. Met de ondertekening van de gebiedsafspraak starten de partijen de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van deze visie. Hiervoor is een uitgebreid uitvoeringsprogramma opgesteld, dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):