zaterdag, 15. juli 2006 - 10:21

Greenpeace actie op zeilschip ABN AMRO

Amsterdam

Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben vrijdag een groot spandoek met de tekst 'Liever windenergie toch?' aan de mast van het zeilschip van ABN AMRO bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Greenpeace roept hiermee ABN AMRO op niet te investeren in nieuwe kerncentrales, maar in ultramoderne windmolenparken op zee.

Milieustaatssecretaris Van Geel heeft gezegd dat de ABN AMRO een kerncentrale zou willen financieren. In een reactie sluit de ABN AMRO dit niet uit. Greenpeace vindt het
zorgwekkend dat de deur voor kernenergie open wordt gezet. Bedrijfsleven en overheid negeren feiten die al vijftig jaar niet veranderd zijn: we hebben geen oplossing voor het radioactief afval en ongelukken met kerncentrales zijn niet uit te sluiten.

'Ik begrijp dat Van Geel op zoek gaat naar alternatieve energiebronnen om het klimaatprobleem het hoofd te bieden', zegt Joris Thijssen, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. 'Maar door zich blind te staren op kernenergie ziet hij schone oplossingen als windmolens op de Noordzee en centrales die op biomassa draaien over het hoofd.'

Het is belangrijk dat bedrijven het hoofd koel houden en
zich realiseren dat duurzame energie de enige juiste investering is. 'ABN AMRO weet het eigenlijk al: winnaars kiezen voor windenergie', aldus Joris Thijssen van Greenpeace.
'Met kernenergie kun je alleen maar verliezen.'
Provincie:
Tag(s):