woensdag, 13. december 2006 - 13:41

'Greenpeace mag niet vooruitdenken van Overheid'

Amsterdam

De Nederlandse Staat wil dat Greenpeace Nederland stopt met het gebruiken van de overheidscampagne 'Denk Vooruit'. In deze campagne stelt de overheid dat rampen niet te plannen zijn maar het publiek zich wel kan voorbereiden. Woensdag 13 december dient 's-middags bij de rechtbank in Amsterdam het kort geding van de Nederlandse staat tegen Greenpeace over het vermeend onrechtmatige gebruik van het 'Denk Vooruit' logo en slogan door Greenpeace.

De milieuorganisatie vulde de campagne de laatste maanden aan met eigen advertenties en een actie. Die hadden als boodschap dat sommige rampen, zoals klimaatrampen en rampen met kerncentrales, wel degelijk te voorkomen zijn als er vooruit wordt gedacht.

De 'Denk Vooruit' campagne van de overheid bestaat onder andere uit een televisiespotje. Daarin hangt een spandoek boven een rivier met de tekst 'deze rivier overstroomt op 12 januari', gevolgd door een spandoek aan een gebouw met de tekst 'dit winkelcentrum sluit op 19 december wegens een gifwolk'. Met de spotjes en de bijbehorende website wil de overheid het publiek waarschuwen dat rampen niet te voorkomen zijn, maar dat men zich kan voorbereiden op de gevolgen: 'Denk Vooruit'.

Greenpeace neemt deze suggestie van de overheid ter harte en denkt ook vooruit. 'Als er geen kerncentrale wordt gebouwd in Nederland kan deze ook geen kernramp veroorzaken door een ongeluk of aanslag', zegt Joris Thijssen, klimaat- en energie-expert van Greenpeace. 'Sommige rampen zijn dus prima te voorkomen, maar dan moet de huidige regering van CDA en VVD ook zelf vooruitdenken.

Dat betekent niet inzetten op nieuwe kerncentrales, maar nu juist investeringen in schone energie mogelijk maken. Geen terrorist zal met een vliegtuig op een windmolenpark invliegen. Helaas hebben CDA en VVD enkel een afbraakbeleid voor schone energie gevoerd.'

De milieuorganisatie heeft haar 'Denk Vooruit' ideeën kracht bijgezet met een actie op het ministerie van VROM en met advertenties in landelijke dagbladen. En dat had volgens Greenpeace succes. 'Na de verkiezingen van 22 november is er geen kamermeerderheid voor een nieuwe Nederlandse kerncentrale'.

Volgende stap is om ook de kans op rampen op klimaatrampen zoals zeer extreem weer en overstromingen te verkleinen. Dat kan door de CO2-vervuiling van onze lucht te verminderen. Het Greenpeace Energie Revolutie Senario laat zien dat door slimmer om te gaan met energie en door schone energie te gebruiken klimaatverandering tot staan gebracht kan worden zonder dat het licht uit gaat.

Greenpeace is van mening dat de persiflage op de 'Denk Vooruit' campagne een vorm van meningsuiting is die niet moet worden verboden door een rechter. Voor een goed werkende democratie is het nodig dat onafhankelijke organisaties als Greenpeace het overheidsbeleid aan de kaak stellen. Dat standpunt wordt ook door jurisprudentie bevestigd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat zowel pers als niet-gouvernementele organisaties als Greenpeace de rol hebben van 'public watchdog' en om die reden extra ruimte toekomt als het gaat om het recht op vrijheid van meningsuiting.

De overheid beroept zich bij dit kort geding op het merken- en auteursrecht en vindt dat Greenpeace daarop inbreuk heeft gemaakt. Juridisch gezien lijkt dit een lastig te verdedigen standpunt stelt Greenpeace aangezien de overheid pas ná de actie en advertenties van Greenpeace de 'Denk Vooruit' slogan en het logo op haar naam heeft laten registreren.

Daarnaast gebruikt Greenpeace de 'Denk Vooruit' campagne niet voor commerciële doeleinden, maar enkel om rampen te voorkomen. Thijssen: 'Het is toch te zot voor woorden dat de overheid burgers oproept vooruit te denken en vervolgens een rechtszaak aanspant als er inderdaad door burgers vooruit gedacht wordt!'
Provincie:
Tag(s):