woensdag, 8. maart 2006 - 16:28

Grensoverschrijdend wandelnetwerk

De gemeente Sluis, de provincie West-Vlaanderen en de Yorkshire Dales hebben het initiatief genomen voor een grensoverschrijdend herkenbaar wandelnetwerk in ‘het Land van Uilenspiegel’. Het netwerk bestaat uit een samenhangend stelsel van paden, wegen, dijken en steegjes en haakt aan bij bestaande dorpswandelingen en lange afstandsroutes.

De gemeente is op zoek naar ‘wandelkenners’ uit de regio die de mooiste wandelingen en interessante plekjes in de streek kunnen aanwijzen.

Het wandelnetwerk strekt zich uit over de Brugse Ommelanden, Meetjesland en West Zeeuws-Vlaanderen. Wandelaars stippelen zelf hun route uit. Ze bepalen zelf de lengte van de route. Ook onderweg is het mogelijk om de route wat in te korten door een stukje af te snijden of juist een extra ommetje te maken. Het netwerk biedt daardoor mogelijkheden voor verschillende types wandelaars.

Het netwerk biedt een goed samenhangend geheel van streekpaden en wandelroutes. De routes worden voorzien van bewegwijzering en informatiepanelen en aangesloten op rust- en aanlegplaatsen, agrarische bedrijven, (fiets) plattelands-knooppunten, eetgelegenheden en logiesaccommodaties, in het bijzonder aan de kust. De wandelaars ‘beleven’ het bijzondere karakter, het landschap en de historie van de verschillende regio’s met bijvoorbeeld een MP3-speler waarop streekverhalen en anekdotes te horen zijn.

Door thematische informatieborden verkennen wandelaars het landschap en de historie van de streek op een attractieve en educatieve manier. Daarmee sluit het project aan bij uitgangs-punten voor de ontwikkeling van plattelandstoerisme uit de Recreatievisie, het gebiedsprogramma Natuurlijk Vitaal en past het bij het netwerk van knooppunten en pleisterplaatsen.

Er gaat een werkgroep aan de slag die de bestaande wandelroutes en landschapsprojecten, zoals bijvoorbeeld pleisterplaatsen, gaat inventariseren. Daarbij is input nodig van wandelkenners uit de streek die de meest interessante wandelingen en plaatsen in kaart brengen.

Belangstellenden kunnen zich voor 17 maart a.s. aanmelden bij de afdeling Toeristisch Recreatieve Ontwikkeling, bij mevrouw M. Klein Hesseling, tel. 0117–475 560 of mevrouw T. Maenhout tel. 0117–475 573. Tevens worden kennis en ervaringen uitgewisseld met Yorkshire Dales en de provincie West-Vlaanderen (projectpartner Westtoer).
Provincie:
Tag(s):