woensdag, 16. augustus 2006 - 11:20

GrienLinks: provincie moet nee zeggen tegen extra handkokkelvergunningen

Leeuwarden

Minister Veerman heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij 10 extra handkokkelvergunningen, bovenop de al bestaande twintig vergunningen, gaat afgeven. Volgens het ministerie is er nog ruimte voor deze extra vergunningen, omdat er - volgens het LNV - "te weinig" kokkels worden opgevist. In de nota "Ruimte voor zilte oogst van het LNV staat dat er gevist mag worden tot een percentage van 5 %.

Vorig jaar is de mechanische kokkelvisserij stopgezet vanwege de gevolgen voor de Waddenzee. De handkokkelaars mochten wél doorvissen, maar hebben vorig jaar. in overleg met de natuurorganisaties, juist de afspraak gemaakt om hun vangst te beperken tot maximaal 1% van de kokkelvoorraad.

Theo van de Bles, fractievoorzitter GrienLinks: "Het is uiterst merkwaardig dat minister Veerman nu al het voornemen heeft 10 extra handkokkelvergunningen te gaan verlenen. Het is nog niet bekend welke gevolgen het stopzetten van de mechanische kokkelvisserij en het doorgaan van de handkokkelarij met 20 vergunningen gaat hebben op de kokkels in de Waddenzee. De vissers hebben vorig jaar niet voor niets afspraken gemaakt met de natuurorganisaties. Daarnaast is het ook vreemd dat de vergunningen alleen voor de bemanning van de gesaneerde kokkelvissersschepen zou gaan gelden. Tenslotte zijn zij al gecompenseerd!"

Het verlenen van deze vergunning valt onder de Natuurbeschermingswet en wordt tegenwoordig verstrekt door de provincie. GrienLinks wil graag weten hoe GS tegenover het voornemen van de minister staat. Theo van de Bles: "Wij vinden dat de provincie nee moet zeggen tegen deze extra vergunningen. Eerst moet bekeken worden hoe het met de kokkelstand in de Waddenzee is gesteld."

De fractie van GrienLinks wil dat het voornemen van de minister, na afloop van het zomerreces, in commissieverband wordt besproken.
Provincie:
Tag(s):