dinsdag, 18. juli 2006 - 10:43

Groei economie het hoogst in Utrecht en Flevoland

Amsterdam

De provincies Utrecht en Flevoland hadden in 2005 de hoogste economische groei. Terwijl de Nederlandse economie groeide met 1,5 procent, bedroeg de economische groei van Utrecht en Flevoland bijna het dubbele. In 2005 laat geen enkele provincie een negatief groeicijfer zien. Groningen en Friesland tonen bescheiden groeicijfers door een kleinere aardgaswinning. Ook Limburg, en dan vooral het zuidelijke gedeelte van deze provincie, blijft enigszins achter. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De economie van Utrecht groeide in 2005 met 2,8 procent weer fors. De provincie kende een aantal jaren lagere en zelfs negatieve groeicijfers. Dit kwam vooral door mindere prestaties in de zakelijke diensten. Binnen de provincie had het stadsgewest Utrecht het hoogste groeicijfer: 3,2 procent. Flevoland groeit al vanaf de start in 1986 bovengemiddeld. In 2005 komt de groei in deze provincie uit op 2,8 procent. Binnen Flevoland laat Almere een groei zien van 3,3 procent, maar ook de rest van de provincie groeit met 2,3 procent harder dan het gemiddelde van Nederland.

De provincie Noord-Holland zit met 2,4 procent ook ruim boven het landelijke groeicijfer. Hier is het de regio Haarlemmermeer (met Schiphol) die er uitspringt met 3,3 procent groei. Deze groei wordt vooral gedragen door de groothandel en het luchtvervoer. De regio Rijnmond, met zowel Rotterdam als het gehele havengebied, komt met een groei van 1,7 procent net boven het landelijk gemiddelde.

De economische groei in Groningen en Friesland in 2005 was matig, die in Drenthe bovengemiddeld. Dit heeft te maken met de aardgaswinning. In Groningen en Friesland werd in 2005 minder aardgas naar boven gehaald dan in 2004, in de provincie Drenthe werd in 2005 juist meer gas gewonnen. Door de bedrijfstak delfstoffenwinning buiten beschouwing te laten, wijzigen de groeicijfers van de noordelijke provincies in 1,4 procent voor Groningen, 1,7 voor Friesland en 1,5 voor Drenthe. Het landelijke groeicijfer van 1,5 procent verandert door het buiten beschouwing laten van de delfstoffenwinning overigens in 1,8 procent.

De provincie Limburg blijft met een groeicijfer van 0,9 procent enigszins achter. Noord- en Midden-Limburg zitten met 1,3 procent maar net onder het landelijke groeicijfer. Zuid-Limburg doet het met 0,6 procent groei duidelijk minder. Hiervoor zijn meerdere bedrijfstakken verantwoordelijk. Ook de daling van de bevolking met bijna driekwart procent remt de economische groei. Landelijk groeide de bevolking in 2005 met 0,2 procent.
Categorie:
Tag(s):