vrijdag, 13. oktober 2006 - 14:28

Groei huisartsencapaciteit in Overijssel zet door

Zwolle

De provincie Overijssel trekt € 230.000,= uit voor de ontwikkeling van gezondheidscentra en zorgposten in Borne, twee in Hengelo, Raalte, Genemuiden en Zwolle, alsmede voor de vorming van een huisartsenmaatschap in Noordoost Twente (Weerselo, Ootmarsum, Oldenzaal en Denekamp).

De totstandkoming van zorgposten en HOEDen (huisartsen onder één dak) past in het streven van het provinciebestuur om de eerstelijnszorg in Overijssel te versterken en speelt in op de wens van huisartsen om meer samen te werken met andere zorgverleners, al dan niet onder één dak. De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende en goede huisartsenzorg in Overijssel is en blijft. In 2003 waren er berichten over een dreigend huisartsentekort. De uitstroom (waaronder vervroegd uittredende huisartsen) zou groter zijn dan de instroom en het aandeel parttime werkende huisartsen zouden toenemen. Als gevolg daarvan dreigde ook de huisartsencapaciteit in Overijssel in gevaar te komen.

De provincie Overijssel heeft sindsdien bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om de eerstelijnszorg – in het bijzonder de huisartsenzorg – te versterken. Dat heeft resultaat gehad: Overijssel telt op dit moment genoeg huisartsen om alle 1,1 miljoen inwoners te bedienen. In de periode van 2000 tot 2005 kende Overijssel in vergelijking met de rest van Nederland een bovengemiddelde groei aan huisartsen: in totaal zijn er in deze periode 47 huisartsen bij gekomen. Dit bleek onlangs uit onderzoek van het onderzoeksbureau NIVEL. Er zijn de afgelopen jaren gezondheidscentra en zorgposten gekomen, waarin meerdere eerstelijnsvoorzieningen onder één dak zitten, zoals HOEDen of zorgposten-plus. Ook zijn er met provinciaal geld nieuwe vormen van (samenwerking in de) zorg mogelijk gemaakt en is de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg met behulp van informatie- en communicatietechnologie verbeterd.

Volgens NIVEL kunnen de inwoners van Overijssel ook de komende jaren op voldoende huisartsenzorg rekenen. Gedeputeerde Ranter heeft met instemming kennis genomen van het onderzoek: “We verwachten dat het aantal huisartsen tot 2010 blijft toenemen en rekenen op een groei van 11,2% huisartsen in 2010 ten opzichte van 2005. Dat is goed nieuws. Het betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen, we zullen in ieder geval in deze bestuursperiode als provincie blijven investeren in versterking van de eerstelijnszorg, zodat we onze opgebouwde voorsprong zoveel mogelijk vasthouden.�

De projecten
In Gezondheidshuis De Hagen in Hengelo gaan drie huisartsen, een apotheek en een fysiotherapeut samenwerken. De provincie draagt daaraan € 25.000,-- bij. Eenzelfde bedrag gaat naar Borne, waar huisartsen samenwerking zoeken met fysiotherapeuten, apotheek, tandarts, mondhygiënist, logopedist, psychologen en podoloog en met verzorgingshuis/verplegingshuis Het Dijkhuis. Ook de huisartsenpost in Raalte en HOED gezondheidspark Hengelo krijgen elk € 25.000,-- om een HOED op te zetten. De provincie stelt € 22.805,-- beschikbaar om in Genemuiden een apotheek en drie huisartsen onder één dak te brengen. Ook trekt ze € 16.654,-- uit voor een zorgpost in Holtenbroek, waarin huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen samenwerken.

Verder steunt de provincie de vorming van een huisartsenmaatschap in NO Twente met € 45.000,-- euro. In deze maatschap gaan 15 huisartsen uit Weerselo, Ootmarsum, Oldenzaal, en Denekamp samenwerken. Ook de samenwerking van huisartsen in West-Overijssel wordt gestimuleerd met een bedrag van € 44.840,--.
Provincie:
Tag(s):