dinsdag, 9. mei 2006 - 17:38

Groeiende bloemenveiling Aalsmeer wil verdubbeling omzet

Aalsmeer

Bloemenveiling Aalsmeer, die deze week druk is met de bloemen voor Moederdag, heeft in 2005 een omzet gedraaid die ten opzichte van 2004 met 3,7% tot bijna € 1,7 miljard is gegroeid. Dat kwam vooral door een verbetering van de gemiddelde prijs. Door reorganisatie en bezuinigingen daalden de exploitatiekosten. De veiling kon daardoor begin 2006 de veilingtarieven verlagen. Dat maakt Aalsmeer als internationale marktplaats nog aantrekkelijker.

Door de lagere kosten en de hogere omzet nam de winst na belasting toe tot bijna € 6 miljoen. Omzet en winst eindigden in 2005 daarmee boven de begroting. De veiling maakte dinsdagmorgen plannen bekend voor een volgende uitbreiding, het bedrijvenpark VBA-Oost. Ook na VBA-Oost heeft de veiling méér ruimte nodig. De marktplaats Aalsmeer (veiling en handelsfuncties) wil nog 90 hectare groeien.

Voor 2006 verwacht Bloemenveiling Aalsmeer een omzetstijging van 3,5%. Met het verbeteren van de dienstverlening en het structureel verlagen van de ketenkosten gaat de veiling ook dit jaar verder.

De sierteeltmarkt wordt steeds internationaler, zowel in de productie van bloemen en planten als in de afzet. Ruim 30% van de in Aalsmeer verhandelde bloemen wordt geproduceerd in het buitenland, deels door Nederlandse kwekers die zich in bijvoorbeeld Oost-Afrika hebben gevestigd. Internationale aanvoer is noodzakelijk om het assortiment aantrekkelijk te houden. Daarom schrijft Bloemenveiling Aalsmeer sinds 1 januari 2006 ook internationale coöperatieleden in. Aalsmeer is daarmee de eerste veilingcoöperatie ter wereld die leden heeft buiten de Europese Unie. Ruim tachtig buitenlandse kwekers schreven zich de eerste maanden van 2006 als lid in, voornamelijk afkomstig uit Afrika en Israël.

De in Aalsmeer inkopende exporteurs en groothandelaren zorgden de afgelopen jaren voor een steeds bredere exportspreiding. Nam Duitsland in 1995 nog ongeveer de helft van de Nederlandse bloemen en planten af, in 2005 was dat aandeel gedaald tot 31%. Met name landen als Engeland en de Zuid- en Oost-Europese landen zijn nu belangrijker voor de Nederlandse export.

Door innovaties in het veilingproces en de toepassing van ICT krijgt de virtuele marktplaats Aalsmeer steeds meer vorm. Nieuwe technieken als projectieveilen, beeldveilen, kopen op afstand en on line informatiesystemen voor handel en kwekers (‘klok in de kantine’) stimuleren de digitalisering. De veilingklok is als afzetinstrument van blijvend belang voor het ‘traditionele kanaal’, de Europese bloemendetaillist. De traditionele bloemenhandel zorgt nog altijd voor het grootste deel van de bloemenverkoop. Daarom blijft Aalsmeer investeren in de kwaliteit van de veilingklok, de veilingzalen en de ondersteunende ICT. De afzet van bloemen en planten via de veilingklokken in Aalsmeer groeide in 2005 met 2%.

De verkoop van bloemen via grote ketens in Europa (het grootwinkelbedrijf, bouw- en supermarkten) groeit langzaam tot ruim 30%. Bemiddeling voor de dag- en termijnhandel via Marketing & Verkoop Aalsmeer (MVA) nam met 8% dan ook sneller toe dan de klokverkoop.

Door de aanvoerstijging en de groei van exporteurs die voor vestiging in Aalsmeer kiezen, is er steeds meer vraag naar ruimte. In 2025 verwacht Bloemenveiling Aalsmeer dat er op en rond de marktplaats bijna twee keer zoveel wordt omgezet en logistiek verwerkt als nu.

Na de uitbreiding met VBA-Oost (eerste deel gereed in 2009) is voor veiling- en handelsactiviteiten nog zeker 90 hectare ruimte nodig. Die ruimte is moeilijk te vinden. Veiling, bedrijfsleven en overheden in de regio doen als Flower Mainport Aalsmeer een klemmend beroep op de landelijke overheid voor extra ruimte en verbetering van de bereikbaarheid.

Door een blijvende concentratie van veiling en handelsfuncties op één plek blijft Nederland de efficiënte logistieke draaischijf voor de internationale productie en handel die het nu is.

De Nederlandse sierteeltsector staat met 21% op nummer 1 in het rijtje van sectoren die een bijdrage leveren aan het handelsoverschot. Daarmee levert de sierteelt al jaren een stabiele bijdrage aan de Nederlandse economie.

De Greenports in Nederland (waarvan Flower Mainport Aalsmeer er een is) worden door de overheid erkend als belangrijk voor die economie. Door krachtenbundeling willen de Greenports samen met de overheid komen tot één strategische agenda voor duurzame tuinbouw in Nederland.
Provincie:
Tag(s):