dinsdag, 22. augustus 2006 - 12:25

Groen licht voor Hogere Juridisch Opleiding

Maastricht

Op 1 september start de Faculteit Recht van Hogeschool Zuyd met de nieuwe vierjarige brede juridische bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding volgens het maior-minor systeem.

Dit houdt in dat de opleiding een brede basis (maior) biedt van ongeveer twee jaar en dat de student vervolgens via minoren een uitstroomprofiel kan kiezen c.q. kan samenstellen waarmee hij optimaal wordt toegerust voor een functie in het brede juridische werkveld of wordt voorbereid op de overstap naar de masterfase van de studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Alle studenten die afstuderen verwerven de internationaal erkende degree “bachelor of laws�.

De student kan kiezen uit vier uitstroomprofielen nl. het persoonlijk keuzeprofiel, het sociaal juridisch uitstroomprofiel, het algemeen juridisch uitstroomprofiel en het juridisch doorstroomprofiel (dat toeleidt naar de master). De Universiteit van Maastricht heeft in een convenant vastgelegd dat studenten die met succes het doorstroomprofiel van de Hogere Juridische Opleiding hebben doorlopen, zonder nadere individuele selectie worden toegelaten tot de masterfase van hun studie Nederlands Recht.

Het juridisch domein is een zeer groot werkveld waarin soms brede, soms zeer specifieke juridische expertise gevraagd wordt in combinatie met andere competenties. Door de minoren en de uitstroomprofielen kan de student zich optimaal richten op een bepaald segment in het (sociaal) juridisch werkveld.
Provincie:
Tag(s):