dinsdag, 14. november 2006 - 19:05

Groene Brigade aan de slag

Herkenbosch

Gedeputeerde Herman Vrehen heeft dinsdag de Groene Brigade officieel gepresenteerd, die gaat toezien op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied. De Groene Brigade bestaat uit zes opsporingsambtenaren. De brigade gaat gezamenlijk controles uitvoeren in heel Limburg.

De Groene Brigade die vandaag in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Meinweg is gepresenteerd, is flexibel inzetbaar, vooral in de avond- en weekenduren. Iedere medewerker werkt in een eigen gebied en pakt de specifieke problemen van het betreffende gebied aan. De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op: afval, illegale verbouwing, stroperij en recreatiedruk. Zij zijn het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers.

Met de komst van de Groene Brigade geeft de Provincie uitvoering aan haar wens om de versterking van het toezicht in het buitengebied gericht te gaan aanjagen.
Provincie:
Tag(s):