donderdag, 2. februari 2006 - 14:45

Groene oase in binnenstad

Enschede

In de vergadering van de Stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 24 januari heeft de gemeente Enschede een conceptvisie voor de inrichting van het Klokkenplasplein gepresenteerd. Deze dienst als aanzet voor verder denken over de ontwikkeling van de Klokkenplas. Besluitvorming vindt plaats in de volgende collegeperiode.

De stedenbouwkundige visie voorziet in een groene oase op dit plein tussen Oude Markt en Langestraat. Met deze groene enclave in de binnenstad krijgen markante aangrenzende gebouwen, zoals het stadhuis en Concordia, een nieuwe uitstraling. De omliggende bebouwing wordt gebruikt voor bewoning en voor lichte horeca-activiteiten.

Een variatie in functies, zoals wonen en horeca, leidt enerzijds tot meer levendigheid op de Klokkenplas en tegelijkertijd tot een verbetering van de sociale veiligheid.

Het concept van de stedenbouwkundige visie rond de Klokkenplas kwam tot stand in gesprekken tussen stedenbouwkundige en ondernemers in het gebied. In de volgende fase van de ontwikkeling van de Klokkenplas betrekt de gemeente de omwonenden en overige belanghebbenden.
Provincie:
Tag(s):