dinsdag, 12. december 2006 - 17:50

Grondwatertaken over naar waterschappen

Groningen

Met ingang van 1 januari 2007 kan iedereen voor de meeste grondwaterzaken bij het waterschap terecht in plaats van bij de provincie. Het gaat om het aanvragen van vergunningen of het melden of laten registreren van grondwateronttrekkingen. Vooruitlopend op de nieuwe waterwetgeving dragen de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel de grondwatertaken alvast over aan de waterschappen.

Droogleggen van funderingen voor bouwactiviteiten, sproeien in droge perioden, grondwatersanering of grondwatergebruik door bedrijven vallen per 1 januari allemaal onder de waterschappen. Zij worden ook verantwoordelijke voor het toezicht en de handhaving.

De provincie blijft alleen verantwoordelijk voor de winning van drinkwater, het oppompen van water voor warmte- en koudeopslag en in het algemeen voor hele grote onttrekkingen van meer dan 500.000 m3 per jaar. Het grondwaterregister en de grondwaterheffing blijven wel geheel een verantwoordelijkheid van de provincie. Dat zal ook zo blijven in de aanstaande Waterwet die naar verwachting per 1 januari 2009 van kracht wordt.
Provincie:
Tag(s):