vrijdag, 2. juni 2006 - 15:30

Groningen start proef met huisverbod na huiselijk geweld

Groningen

Groningen start een proef met een huisverbod voor daders van huiselijk geweld. In het najaar start de gemeente, politie en stichting Toevluchtsoord hiermee. Het verbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld op last van de burgemeester tien dagen zijn woning niet in mag en in die periode geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen.

Tot nu toe is het zo dat slachtoffers van huiselijk geweld het huis vaak verlaten. Het nieuwe wetsvoorstel ‘Huisverbod bij huiselijk geweld’ – dat nog in voorbereiding is – geeft de burgemeester de bevoegdheid om daders van huiselijk geweld een huisverbod van 10 dagen (tot maximaal vier weken) op te leggen. Deze wet geeft de politie en hulpverlening de mogelijkheid om eerdere in te grijpen in situaties waarbij er dreiging is van huiselijk geweld. Het stelt hen in staat om potentiële plegers voor een afkoelingsperiode van tien dagen uit huis te plaatsen. Het wetsvoorstel gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Vooruitlopend op de nieuwe wet gaan er drie pilots starten: in Groningen, Venlo en Amsterdam. In de provincie Groningen draait de pilot in de stad Groningen en in Winschoten e.o. Hoogzand functioneert als controle-gebied. De proef richt zich ook op de toetsing in de praktijk van de criteria op basis waarvan beoordeeld kan worden of strafrechtelijk of door middel van het opleggen van een huisverbod ingegrepen zou moeten worden. Daarnaast wordt op deze manier bekeken of de nieuwe wet meerwaarde heeft ten opzichte van het strafrecht. Ook start een interventieteam die binnen 24 uur voor hulp biedt aan slachtoffers en kinderen.
Provincie:
Tag(s):