donderdag, 13. juli 2006 - 14:37

Groningen wil energielasten minima omlaag brengen

Groningen

De provincie en de gemeente Groningen gaan samen met 16 andere Groninger gemeenten energiebesparing bij lage inkomens stimuleren. Energieadviseurs zullen aan 11.800 huishoudens in de provincie energiepakketten en –adviezen verstrekken. Hiervoor krijgen ongeveer 60 langdurig werkzoekenden een opleiding tot energieadviseur. Het project slaat drie vliegen in één klap: goed voor het milieu, goed voor de portemonnee van mensen met een minimuminkomen en goed voor de werkgelegenheid.

De provincie Groningen heeft dinsdag besloten 154.320 euro toe te kennen aan het project. Het Groninger College van B&W doet vandaag 75.000 euro in het zakje en het Energieconvenant Groningen geeft ook nog eens 200.000 euro. Provincie en gemeenten dienen gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij het Ministerie van VROM, zodat het energiebesparingsproject gerealiseerd kan worden. Verder doen enkele woningcorporaties, de GGD, de Milieufederatie en diverse lokale organisaties aan het initiatief mee.

De provincie Groningen telt ruim 47.000 huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimumloon (WML). Daarvan wonen 24.000 huishoudens in de stad Groningen. Het project wil tenminste 25% van de doelgroep bereiken: 11.800 huishoudens. Per huishouden zal een besparing van ongeveer 150 euro per jaar gerealiseerd worden.

Het energiepakket bestaat uit verschillende energiebesparende maatregelen zoals spaarlampen, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. Ook zal aandacht worden geschonken aan energiezuinig autorijden ('Het nieuwe rijden'). Woningcorporaties zullen energiezuinige aanpassingen in woningen realiseren. De andere organisaties dragen eveneens bij door energiebesparende en gezondheidsbevorderende adviezen te geven. De milieufederatie zal een energiebesparingwedstrijd (klimaatcompetitie) gaan begeleiden.

De deelnemers aan het Groningse project doen met dit project een beroep op de landelijke stimuleringsregeling Tender Energiebesparing huishoudens met Lagere Inkomens (TELI). In deze landelijke subsidiepot zit een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Aan het eind van het jaar wordt bekend of de Groningse aanvraag van 250.000 euro toegekend wordt. De gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van het project dat in de loop van 2007 van start gaat. De totale projectkosten worden door de deelnemers gezamenlijk en door de beoogde subsidie opgebracht.
Provincie:
Tag(s):