dinsdag, 31. oktober 2006 - 16:22

Groningen@Work Plus voor nieuwe klanten SOZAWE

Groningen

Alle mensen van 23 tot 40 jaar die na 1 november 2006 een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Groningen, gaan meedoen aan het project Groningen@Work Plus. Doel van het project van de gemeente Groningen is minder mensen in de bijstand te krijgen en meer mensen er sneller uit. Groningen@Work Plus was vanaf 1 april 2006 al verplicht voor alle nieuwe klanten van SOZAWE tot 30 jaar. De gemeenteraad heeft besloten de leeftijd te verhogen naar 40 jaar.

Ook is het mogelijk dat iemand die al langer klant is bij de dienst, gaat deelnemen aan G@W Plus. Met de uitbreiding vanaf 1 november 2006 komen bijna alle nieuwe klanten van SOZAWE in een intensieve aanpak naar werk terecht.

De deelnemers werken 5 halve dagen in de week, maximaal 12 weken lang, aan het verkrijgen van werk. Dit betekent onder intensieve begeleiding op zoek naar een baan. Om werkritme op te doen of te houden en om werknemersvaardigheden aan te leren, verrichten deelnemers licht en schoon werk. Groningen@Work Plus is een samenwerkingsverband van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark (DSW Stadspark).

De evaluatie van de eerste drie maanden Groningen@Work Plus voor uitkeringsgerechtigden tot 30 jaar (april t/m juni 2006) laat zien dat bijna de helft van de deelnemers binnen enkele maanden weer aan het werk is. Deelnemers zijn positief over de individuele aanpak van het project waarbij ze intensief begeleid worden naar werk. Maatwerk staat daarbij hoog in het vaandel en wordt als prettig ervaren. De deelnemers geven aan het gevoel te hebben door G@W Plus sneller weer aan het werk te komen. Het samenwerken in een groep met de andere deelnemers ervaren ze ook als positief.
Provincie:
Tag(s):