vrijdag, 20. oktober 2006 - 11:36

Groninger Sport Model ook in De Marne

De Marne

Ingaande het schooljaar 2006-2007 wordt het Groninger Sportmodel (GSM) ook toegepast op de basisscholen Akkerwinde en H. de Cock beide uit Ulrum. Het uitgangspunt van het Groninger Sport Model is kinderen in het basisonderwijs elke dag bewegingsonderwijs aan te bieden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden daarvoor momenten ingeroosterd om de kinderen te laten bewegen (minimaal 30 minuten effectief).

Voor de begeleiding hiervan worden studenten van het Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies (HIS) ingeschakeld. Daarnaast wordt geprobeerd om op de vrije woensdagmiddag, in samenwerking met plaatselijke sport­verenigingen, een buitenschools sportaanbod te realiseren. Hiervoor worden studenten van het Alfa-college, opleiding Sport en Bewegen ingeschakeld.

In eerste instantie richt het GSM zich op de jeugd van 4-12 jaar. Deze groep is toegankelijk en levert mogelijk voor de toekomst het beste rendement. Belangrijk uitgangspunt is om kinderen een gezonde en actieve leefstijl bij te brengen en te leren hoe leuk sport en bewegen is.

Alle deelnemende scholen aan het Groninger Sport Model organiseren in de loop van het schooljaar gezondheidsweken. Het doel hiervan is om leerlingen, ouders/verzorgers en docenten ervan bewust te maken dat het noodzakelijk is om voldoende te bewegen en gezond te eten.

In samenwerking met de GGD zijn speciale leskisten met leer- en hulpmiddelen samengesteld met praktische informatie over gezond eten en beweegattributen waarmee korte activiteiten tijdens de schoolles uitgevoerd kunnen worden.

Het is de bedoeling om het GSM de komende jaren gefaseerd aan te bieden bij alle basisscholen in De Marne.
Provincie:
Tag(s):