zaterdag, 11. november 2006 - 18:40

Groningerstraat wordt heringericht

Assen

Volgend jaar wordt in de Groningerstraat de riolering vervangen en wordt de straat heringericht. De verkeersveiligheid neemt toe, de fietspaden worden breder en er komt meer groen. Het college vraagt de raad om akkoord voor het plan van aanpak.

Vorig jaar heeft de raad al vastgesteld dat de verkeersfunctie van de straat verminderd moet worden, dat de fietspaden verbreed en rood moeten worden en dat er aan één kant van de weg geparkeerd gaat worden.

Bij de inrichting is ook veel aandacht voor de kwaliteit, volgens de ideeën van de Asser School; een gemeentelijk programma dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Concreet betekent dat meer groen in de straat. De nieuwe inrichting van de weg doet zo meer recht aan het feit dat de Groningerstraat zowel een invalsweg als een woonstraat is.

Na het vaststellen van de uitgangspunten door de raad is het plan van aanpak verder uitgewerkt en kan nu worden goedgekeurd door de raad. Het plan is tot stand gekomen in overleg met bewoners en belanghebbenden.

Eind dit jaar wordt de uitvoering van het werk dan openbaar aanbesteed. De uitvoering start vervolgens in het voorjaar van 2007 en duurt naar verwachting tot het eind van dat jaar.
Provincie:
Tag(s):