maandag, 30. oktober 2006 - 17:58

Groningse agenten ontslagen

Groningen

Naar aanleiding van een intern onderzoek heeft de korpsbeheerder, op voordracht van de korpschef, besloten om aan twee politiemedewerkers ontslag aan te zeggen. Tegen beide werd onlangs een disciplinair onderzoek ingesteld. De uitkomsten daarvan hebben uiteindelijk tot het ontslag geleid. Het besluit tot ontslag is aan beide medewerkers uitgereikt.

Een van de medewerkers werd in het voorjaar van 2004 disciplinair gestraft op grond van ernstig plichtsverzuim, gebaseerd op alcoholgebruik en financiële problemen. Betrokkene werd destijds voorwaardelijk ontslag onder voorwaarden aangezegd. Een hernieuwd onderzoek naar het gedrag van betrokkene heeft geleid tot het besluit van de korpsbeheerder om de hoofdagent met ingang van heden te ontslaan.

Ook tegen een 34-jarige hoofdagent, werkzaam bij basiseenheid Oost, werd kort geleden een disciplinair onderzoek ingesteld. De uitkomsten van dit onderzoek hebben eveneens tot zijn ontslag geleid. Het onderzoek werd ingesteld op grond van het als politieman onderhouden van niet bij het beroep passende contacten, het plegen van valsheid in geschrifte en ernstig plichtverzuim.
Provincie:
Tag(s):